Doradztwo

Oferta doradztwa kierowana jest do osób/organizacji, które stawiają na rozwój własny i zamierzają aktywnie działać w przestrzeni publicznej lub biznesowej:

- wcześniej nie mających kontaktu z działalnością publiczną/biznesową i szukających wsparcia;

- szczególnie z kobietami ubiegającymi się o funkcje publiczne/ stanowiska biznesowe;

- pełniących już funkcje społeczne/biznesowe, zajmujacych określone stanowiska lecz stawiających sobie wyższe cele;

- z aktywnymi liderami pragnącymi wzmocnić swą pozycję, poszukującymi nowej, jeszcze nie zdobytej pozycji i pragnącymi bardziej skutecznie docierać do swych wyborców/klientów.


Celem jest opracowanie takiego wizerunku i przekazu aby w sposób prosty, wiarygodny,łatwy do zapamiętania, wyróżniający się, spójny i przede wszystkim długofalowy odzwierciedlał osobowość, wyznawane przez kandydata/organizację wartości, idee, jego zaplecze kadrowe oraz przesłanie, z jakim chce dotrzeć do otoczenia.

Działania jakie kandydat na osobę publiczną/lidera biznesu podejmuje mogą i pełnią różne fukcje. Wszystko zależy od tego jaką rolę zamierzają pełnić: czy stać się znanymi podmiotami, przejść do historii i zabłysnąć z wielkich dokonań, czy być krótkotrwałymi obiektami zainteresowania firmy/społeczeństwa/mediów. Wielokrotnie słyszymy opinie na temat przemożnej siły marketingu politycznego, PR'u czy "niby" prostych mechanizmach działających w świecie polityki czy biznesu. Trudno nie zgodzić się z twierdzeniami o zbyt wysokich kosztach kampanii komunikacyjnych, zbyt dużej ich profesjonalizacji i "amerykanizacji" oraz ucieczce od rzeczywistych problemów na rzecz płytkiej propagandy i mediatyzacji (zbyt dużego udziału mediów). Dlatego w swojej ofercie stawiam na eksponowanie roli tożsamości kandydata z poprawnie zbudowanym i zakomunikowanym wizerunkiem oraz na skuteczną komunikację z odbiorcami, uwzględniającymi ich oczekiwania, preferencje i zwyczaje. Budowę wizerunku postrzegam jako budowanie autorytetu - reputacji, a nie tworzenie nowego charakteru kandydata. Jako uzupełnienie skutecznej strategii proponuję wykorzystanie różnorodnych, kreatywnych, zintegrowanych (w tym nowoczesnych narzędzi niskobudżetowych) i odpowiednio dostosowanych do wybranego segmentu odbiorców instrumentów komunikacji marketingowej. Wszystkie te działania mają na celu dopracowanie spójnej strategii i unikatowej oferty, poprawnie komunikowanej w otoczeniu. Najcenniejszym dobrem, na jakie każdy lider musi zapracować jest zaufanie i wiarygodność, które bez prawdy, jawności, rzetelności, zrozumienia i odpowiedzialności nigdy nie zbudują Autorytetu Lidera!     

Powiązane informacje

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz