Organizacja i etyka

Prowadzę szkolenia z tematów dotyczących szeroko pojętej komunikacji marketingowej i wizerunkowej oraz przywództwa kobiet w polityce oraz biznesie.

Mają one charakter pracy indywidualnej z klientem lub grupowej, w formie prelekcji, warsztatów, szkoleń czy sesji coachingowych i mentoringowych. Wykorzystuję swoją wiedzę z zakresu politologii, zarządzania, marketingu, socjologii i psychologii, coachingu oraz pedagogiki, doświadczenie nabyte w pracy z klientami oraz wyniki własnych i dostępnych ogólnie badań.

Szczegółowy program szkoleń każdorazowo dostosowuję do potrzeb klienta, w trakcie pracy modyfikuję go zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami. Przestrzegam zasad etycznych. Zachowuję zasadę bezwzględnej poufności, dobrowolności, szczerości, szacunku, otwartości, odpowiedzialności oraz zaprzestania. Klienci otrzymują w formie pisemnej bogaty zestaw wiedzy teoretycznej popartej praktyką, kreatywnych i innowacyjnych pomysłów, wytycznych i rozwiązań, gotowe kontakty pozwalajace podjąć samodzielne działanie i wsparcie doradcze z mojej strony po zakończonym szkoleniu. 


Drukuj   E-mail

Powiązane informacje