Organizacja i etyka

Prowadzę szkolenia z tematów dotyczących szeroko pojętej komunikacji marketingowej i wizerunkowej oraz przywództwa kobiet w polityce oraz biznesie.

Mają one charakter pracy indywidualnej z klientem lub grupowej, w formie prelekcji, warsztatów, szkoleń czy sesji coachingowych i mentoringowych. Wykorzystuję swoją wiedzę z zakresu politologii, zarządzania, marketingu, socjologii i psychologii, coachingu oraz pedagogiki, doświadczenie nabyte w pracy z klientami oraz wyniki własnych i dostępnych ogólnie badań.

Szczegółowy program szkoleń każdorazowo dostosowuję do potrzeb klienta, w trakcie pracy modyfikuję go zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami. Przestrzegam zasad etycznych. Zachowuję zasadę bezwzględnej poufności, dobrowolności, szczerości, szacunku, otwartości, odpowiedzialności oraz zaprzestania. Klienci otrzymują w formie pisemnej bogaty zestaw wiedzy teoretycznej popartej praktyką, kreatywnych i innowacyjnych pomysłów, wytycznych i rozwiązań, gotowe kontakty pozwalajace podjąć samodzielne działanie i wsparcie doradcze z mojej strony po zakończonym szkoleniu. 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!