Szkolenia i wykłady

W ramach działalności zawodowej prowadzę szkolenia, warsztaty i wykłady oraz sesje coachingowe z zakresu:

- budowania marki personalnej (wizerunek zawodowy/polityczny)

- komunikacja marketingowa, wizerunkowa i wyborcza

- public relations

- komunikacja perswazyjna w polityce

- przywództwo kobiet w biznesie i polityce

Przykłady tematów i metody ich prowadzenia:

    Czy w kampaniach wyborczych kandydata sprzedaje się jak proszek do prania? Mocne i słabe strony kandydata
    Znaczenie komunikacji interpersonalnej w polityce/biznesie i świadomość własnej wartości
    Konstruowanie koncepcji rozwoju osobistego i zawodowego w polityce/biznesie
    Zasady profesjonalnej autoprezentacji.
    Z pozorów nie sądzić, bo łatwo można pobłądzić - profesjonalny wizerunek lidera
    Wizerunek kobiety liderki w biznesie/polityce.
    Skuteczne techniki i narzędzia komunikacji marketingowej.
    Komunikacja perswazyjna w polityce.
    Public relations w polityce.
    Przywództwo kobiet w biznesie i polityce.
    Wizerunek organizacji administracji publicznej a wizerunek pracowników.
    Branding personalny w polityce/biznesie.
    Spójna marka - branding personalny pracowników/członków organizacji.
    Postaw na siebie - branding personalny.
    Jak świadomie kreować swoją markę.

METODY I FORMY PRACY

-praca indywidualna
-praca w grupach
-dyskusja na forum
-drama
-wykład

-indywidualne sesje coachingowe

Powiązane informacje

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz