Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

45. 06.03.2017 roku Ścieżki rowerowe i plany rozwoju ich sieci na Wilanowie

W styczniu 2015 roku zwracałam się z prośbą o wybudowanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z Al. Wilanowską, wzdłuż ulicy Przyczółkowej w kierunku Sadyby. Rowerzyści pragnący dostać się do Centrum zmuszeni są do jechania po chodnikach, powodując niebezpieczeństwo dla przechodniów i dla siebie wzajemnie. Ruchliwe ulice stanowią duże zagrożenie dla rowerzystów jak i dla kierowców. Otrzymałam wówczas odpowiedź od Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Komunikacji rowerowej Pana Łukasza Puchalskiego, że trasa ta została ujęta w „Programie Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020”, określającym priorytety inwestycyjne m.st. Warszawy w zakresie infrastruktury rowerowej oraz, że inwestycja jest planowana przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wyjaśniał on dodatkowo, że analizowana jest możliwość wykorzystania istniejącej dokumentacji oraz jej aktualizacji i w przypadku zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie pozwoliłoby rozpocząć budowę tego odcinka w 2016 roku.
13 lutego 2017 r. ze strony Urzędu Miasta dowiadujemy się natomiast o planowanej inwestycji, która obejmie 2,5-kilometrowy odcinek ul. Czerniakowskiej i ul. Powsińskiej od Trasy Siekierkowskiej do ul. Nałęczowskiej. Na całej długości powstanie tu nowa droga dla rowerów (po zachodniej stronie jezdni, a pomiędzy Trasą Siekierkowską i ul. Gołkowską także po wschodniej stronie). Trasa ma być gotowa jesienią tego roku a W 2018 roku planowana jest dopiero kontynuacja prac na ul. Wiertniczej, do al. Wilanowskiej.
Kilkakrotnie w trakcie Sesji Rady Dzielnicy zadawałam pytanie także odnośnie planów budowy ścieżki rowerowej na odcinku Powsin – Konstancin. Prosiła więc w tej interpelacji o udzielenie informacji jak przebiegają prace nad tym projektem i kiedy ostatecznie mieszkańcy – nie tylko Wilanowa lecz całej Warszawy – będą mogli swobodnie i przede wszystkim bezpiecznie przejechać tą drogą?

W związku z powyższym prosiłam o odpowiedź co spowodowało przesunięcie w czasie inwestycji na Wilanowie? Kiedy ostatecznie mieszkańcy tak silnie rozwijającej się dzielnicy z tak słabymi jednocześnie połączeniami komunikacyjnymi będą mogli liczyć na możliwość bezpiecznego korzystania z komunikacji rowerowej? Jednym z celów realizowanego przez Miasto instrumentu jest przecież dążenie do zrównoważonej mobilności i zapewnienie alternatywnych dla samochodu możliwości poruszania się po aglomeracji. Mapa rowerowa wydana przez Zarząd Dróg Miejskich w styczniu 2016 r. jest wyraźnym obrazem sytuacji na terenie Wilanowa w porównaniu do innych dzielnic miasta – Wilanów ma najmniej km ścieżek czy tras rowerowych. W informacji prasowej czytamy również, że projekt inwestycji na ul. Czerniakowskiej i Powsińskiej był konsultowany z mieszkańcami a uwagi zgłoszone w konsultacjach pozwoliły dopracować rozwiązania szczegółowe.
Powstaje zatem pytanie: czy mieszkańcy Wilanowa zostali włączeni w te konsultacje? Jeśli nie – to dlaczego? Te inwestycje, które nie są jeszcze zatwierdzone do realizacji, można przecież ocenić i zgłosić do nich uwagi. Udział rowerzystów w procesie przygotowywania nowych inwestycji rowerowych jest zagwarantowany zapisami „Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 5523/2010 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego”. W Programie rozwoju Tras Rowerowych do 2020 roku jedynym wskazanym dla terenów Wilanowa odcinkiem jest : Pułkowa – Wybrzeże Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Gdyńskie – Solec – Czerniakowska – Powsińska - Wiertnicza – Przyczółkowa – Drewny. Czy to zdaniem miasta wystarczająca ilość?
Czy są planowane kolejne konsultacje w sprawie utworzenia tras rowerowych na terenie Powsina, Zawad i Kępy Zawadowskiej oraz Kępy Okrzewskiej? Czy są one włączone do szerszej strategii rozwoju tras rowerowych w Warszawie? Są to tereny coraz mocniej zurbanizowane i będące przedmiotem ustalania nowych Miejskich Planów Zagospodarowania Terenu. Czy wobec tego procedowane plany nie powinny uwzględniać przyszłych ścieżek rowerowych, łączących się w sieć? Jednocześnie tereny te stanowią miejsce coraz chętniej odwiedzane na rowerach przez mieszkańców Warszawy. Bliskość unikalnej przyrody w czasach życia w mieście narażonym na działanie smogu jest nieoceniona i powinna być mocno wykorzystywana. Rezerwat Przyrody Morysin czy tereny zielone przy Wiśle to płuca całego miasta nadal mało dostępne i wykorzystywane przez mieszkańców. Jak wynika z prezentowanych publicznie planowanych inwestycji na terenie Warszawy tereny te nie są jeszcze ujęte w planach tras rowerowych. Wilanów czekają niebawem olbrzymie inwestycje drogowe: budowa POW i być może budowa Galerii Handlowej oraz z tym związane ogromne utrudnienia komunikacyjne. Najlepiej by mieszkańcy mogli korzystać alternatywnie wówczas z rowerów jako środka komunikacji. Wybór ten jest możliwy jedynie po zapewnieniu bezpieczeństwa takiej komunikacji.
Prosiłam o informacje jakie Zarząd i władze Miasta mają plany co do rozwoju tras rowerowych na tych terenach? Kiedy realnie możemy się spodziewać konkretnych działań zmierzających do powiększenia ilości ścieżek rowerowych i zaplanowanie całej sieci rowerowej w tym obszarze? Czy na etapie planowania POW przewidziane jest/ powinno być już włączenie przyszłych ścieżek rowerowych w ten projekt?

W odpowiedzi z dnia 03.03.2017 Burmistrz A. Buczyński informuje, że ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe realizowane są przez Urząd Dzielnicy Wilanów w ramach budowy i przebudowy dróg. Obecnie przewidziane jest wzdłuż realizowanych i projektowanych ulic: Nowokabackiej, Bruzdowej, Zdrowej oraz Klimczaka a także kontynuacja na ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do wał Zawadowski.
Projekt wzdłuż ul. Powsińskiej i Wiertniczej konsultowany był z mieszkańcami w Urzędzie na spotkaniu z ZDM.
W trakcie inwestycji POW na terenie Wilanowa wykonane zostaną ścieżki rowerowe wzdłuż dróg serwisowych wraz z połączeniami z istniejącymi drogami rowerowymi oraz ścieżka rowerowa na moście w kierunku Wawra.
odnośnie połączenia z Konstancinem Burmistrz informuje, że zostało wystosowane pismo do ZDM z prośbą o informację dotyczącą zaawansowania prac związanych z budową drogi dla rowerów na ul. Łukasza Drewny na odcinku od ul. Przyczółkowej do granic miasta.

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!