Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

47. Wykonania kompleksowej pielęgnacji zieleni w zrewitalizowanej części Jeziorka Powsinkowskiego.

Od czasu wykonania rewitalizacji części wokół Jeziorka Powsinkowskiego minęło sporo czasu. Teren tez jest bardzo intensywnie wykorzystywany przez mieszkańców i dostarcza im wielu pozytywnych wrażeń, co potwierdza słuszność wykonanej inwestycji. Jednak od czasu zakończenia prac kwestia dbania o zieleń pozostawia wiele do życzenia. Kilkakrotnie zwracałam się telefonicznie i mailowo do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy z prośbą o interwencję. Każdorazowo podejmowane były działania, zmierzające do uporządkowania czy zadbania o teren. Zwracałam się także wielokrotnie poprzez interpelację i osobiste interwencje w Straży Miejskiej w kwestiach dbałości o bezpieczeństwo. Jedna z ławek – stojąca dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie Placu zabaw notorycznie oblegana jest(od samego rana do późnych godzin nocnych) przez towarzystwo spożywające alkohol. Nie zaobserwowałam patroli Straży poza interwencjami na zgłoszenie. 

Obecnie teren wymaga większego nakładu prac, a nie tylko i wyłącznie opróżniania koszy na śmieci, okresowego ścinania trawy(co i tak dość rzadko się odbywa) i delikatnego przycinania krzewów. Wiele roślin nasadzonych w ramach projektu nie przyjęło się, zmarniało, zostało zadeptanych czy wręcz nawet wykopanych. Wymagają one zatem pilnego uzupełnienia. Część z krzewów rozrosła się znacznie tak, że uniemożliwiają swobodne przejście po płytach chodnikowych lub „dziczeją”. Większość krzewów jest zarośnięta chwastami, które przy okresowych pielęgnacjach nie są wyrywane. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę postawienia koszy na śmieci i ławek także w dalszej części tej ścieżki spacerowej – za placykiem piknikowym. Ścieżka spacerowa w swej początkowej części (od parkingu przy ul. Europejskiej do placu piknikowego wykonana jest z płyt chodnikowych po bokach i żwirku po środku, co znacznie przeszkadza mieszkańcom: po ulewnych deszczach tworzą się kałuże i błoto, uniemożliwiając swobodne przejście, zwłaszcza że krzewy po bokach się rozrosły. Problem ten był przeze mnie kilkakrotnie sygnalizowany i Burmistrz T. Ciorgoń obiecał, że będzie możliwość wykonania analogicznie do pozostałej części ścieżki wymiany żwirku na drobną kostkę granitową.
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zawarta wówczas umowa z wykonawcą prac ogrodniczych przewidywała wykonanie pielęgnacji i uzupełnień zieleni w ramach gwarancji czy rękojmi oraz czy zostały one wykonane lub kiedy się odbędą? Kto na stale odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i dbałości za zieleń na tym terenie? Kiedy początkowa część ścieżki spacerowej zostanie w całości wykonana z kostki brukowej? Proszę także o informację jakie przeznaczenie Urząd Dzielnicy przewidział dla stojącego przy parkingu budynku i jaki jest obecnie status jego prawny oraz czy w przyszłości (kiedy) będzie on zagospodarowany? Proszę o informację jaki jest także status prawny końcowej części ścieżki spacerowej (od miejsca gdzie się ona kończy do krzyża): czy miastu udało się już pozyskać ten teren oraz kiedy mieszkańcy mogą liczyć na dokończenie tej ścieżki oraz czy jest jakakolwiek szansa na wykonanie rewitalizacji wokół całego Jeziorka Powsinkowskiego?

Dnia 22.09.2017 uzyskałam odpowiedź, z której wynika, że teren ten jest objęty bieżącym utrzymaniem(czystości, opróżnianie koszy, pielęgnacja zieleni i konserwacja placu zabaw, również pielęgnacja nasadzeń, które obowiązują do grudnia br). Weryfikacja umowy o nasadzenia będzie dokonana na przełomie IX i X br. Burmistrz T. Ciorgoń poinformował także, że początkowa część ścieżki spacerowej miała być objęta tylko remontem a nie przebudową — szkoda w takim razie Panie Burmistrzu, że obiecywał Pan coś innego w rozmowach a pieniądze zostały niespożytkowane w całości.

Od ul. Wycieczki do końca nieruchomości zostanie zagospodarowana po uregulowaniu spraw własnościowych (czyli znów nie wiemy kiedy??)
Budynek przy ul. Europejskiej ma nadal status - rozważania możliwości wynajęcia
Pozostała część jeziora nie jest w naszej gestii (działki należą do SGGW) więc nie ma możliwości ich zagospodarowania.

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!