Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

49. Wykorzystania istniejących tablic/gablot informacyjnych w dzielnicy.

Komunikacja Urzędu Dzielnicy Wilanów i jednostek jej podległych (np. Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu) oraz działających na jej terenie(np. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Plakatu) aby była skuteczna powinna odbywać się wielokanałowo, przy wykorzystaniu wielu form i narzędzi docierania do mieszkańców. Oczywiście ogłoszenia o różnych wydarzeniach odbywających się w dzielnicy zamieszczane są w formie plakatów na słupach ogłoszeniowych, w budynkach jednostek je organizujących czy za pośrednictwem internetu i gazetki papierowej wydawanej przez Urząd. Jednak choć może to dziwne nie wszyscy mieszkańcy są posiadaczami profili w mediach społecznościowych czy pieczołowicie śledzą internet, wielu z nich bardzo rzadko do niego zagląda, a nie do wszystkich także gazetki docierają i są wydawane tak często. 

Od pewnego czasu obserwuję jedną z istniejących w dzielnicy tablic informacyjnych, postawioną około roku temu – na parkingu przy Jeziorze Powsinkowskim. Niestety z żalem musze stwierdzić, że choć zlokalizowana jest w bardzo dobrym miejscu- często odwiedzanym przez mieszkańców i bardzo widocznym, jest ona w ogóle nie wykorzystywana przez Urząd Dzielnicy. Nie pojawiają się na niej żadne ważne, czy ciekawe informacje. Tablica ta jest za to oblepiana bez ładu i koncepcji przez różne lokalne firmy, które z informacjami o usługach starają się dotrzeć do nabywców- zdjęcie poniżej. W ten oto sposób zamiast służyć dzielnicy, która zainwestowała w postawienie tej tablicy służy prywatnym podmiotom, dodatkowo wprowadzając nieład w przestrzeni publicznej, o który dzielnica szczycąca się mianem „Dzielnicy Sztuki” powinna dbać w sposób szczególny.


Zwracam się zatem z pytaniem czy jest szansa na skuteczne wykorzystanie istniejących już na terenie dzielnicy tablic informacyjnych, tak by były one stale uaktualniane, czy jest pracownik do tego celu oddelegowany i czy dzielnica posiada ewidencję wszystkich tych tablic oraz czy jest możliwość zadbania o to, by w każdej części (zwłaszcza tych bardziej oddalonych od Urzędu: Zawady, Kępa Zawadowska, Powsin) zostały umieszczone kolejne tablice. Dobrze by było, gdyby wszystkie te tablice miały styl bardziej elegancki i analogicznie wpisujący się w stylistykę jaka została już obrana w Miasteczku Wilanów(przykład na zdjęciu poniżej).

 29.09.2017 roku uzyskałam informację od Burmistrza A. Buczyńskiego, że jedyną tablicą informacyjną będącą w Zarządzie Dzielnicy Wilanów jest tablica przy Jez. Powsinkowskim i ma być wykorzystana w celach dydaktycznych, dotyczących ochrony środowiska. Rozważana jest natomiast możliwość postawienia kolejnych słupów informacyjnych w kolejnych lokalizacjach dzielnicy. 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!