Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

51. Budowy optymalnej studzienki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic Vogla i Europejskiej oraz ulicy Uprawnej.

W związku z moją interpelacją z dnia 10.12.2015 roku oraz dalszymi skargami mieszkańców pragnę zwrócić ponownie uwagę na zastoje wód deszczowych na skrzyżowaniu ulic Vogla i Europejskiej. Po dniach deszczowych notorycznie zalega na nich woda, uniemożliwiając przejście na drugą stronę ulic, do i z przystanku autobusowego oraz do nowo zrewitalizowanego Jeziora Powsinkowskiego. Warto dodać, że na pobliskim przystanku wysiadają dzieci z Zawad, jadące do szkoły przy ul. Uprawnej i ulicą Europejską idą dalej pieszo do szkoły. Podkreślam kolejny raz fakt, że nie ma na tej ulicy żadnego chodnika czy pobocza(co wnioskowałam wielokrotnie ja jak i inni radni), co stwarza duże zagrożenie dla tych dzieci. Zgodnie z Państwa zapewnieniami o podjętych próbach udrożnienia tej ulicy, skuteczność tych prac jest nikła. Zwracam się zatem z prośbą o wpisanie niezwłoczne tych prac do zadań w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonanie ich jak najszybciej. 

Ponownie także proszę o informację kiedy prace związane z remontem ul. Uprawnej (ujętej już ponoć w planie zadań inwestycyjnych) będą przeprowadzone? W odpowiedzi na moja interpelację z dnia 28.02.2017 roku informowali Państwo, że zostaną do czasu przeprowadzenia tej inwestycji podjęte działania w celu wyeliminowania zastoisk wody. Pytam zatem kiedy i jakie działania zostały podjęte, skoro problem nie został usunięty.
Proszę w imieniu mieszkańców i ich troski o bezpieczeństwo dotarcia dzieci do szkoły o niezwłoczne zajęcie się tematem.

Po raz kolejny, dnia 27.09.2017 uzyskałam znaną mi już informację, iż odwodnienie tego skrzyżowania stanowi studnia chłonna a w przypadku ul. Uprawnej system skrzynek rozsączających. Urządzenia te, jak zapewnia Burmistrz są regularnie monitorowane, czyszczone oraz poddawane remontom. Posiadają określoną pojemność, więc zdaniem Burmistrza mogą (!) przy obfitych deszczach powstawanie zalewisk wody a dopiero po ich pojawieniu się podejmowane są działania interwencyjne
—— pytanie czy taka sytuacja powinna mieć miejsce w mieście stołecznym i czy nie prościej zainwestować w odpowiednie odwodnienie tereneu??

Burmistrz jednak mając na uwadze liczne głosy mieszkańców i rodziców dzieci do czasu docelowego wykonania układu drogowego obiecał, że zostanie wykonana korekta spadków nawierzchni ulic  w celu odprowadzenia wody do zieleni przydrożnej.

A co z ulicą Europejską??? Będę dopytywała!

 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!