51. Budowy optymalnej studzienki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic Vogla i Europejskiej oraz ulicy Uprawnej.

W związku z moją interpelacją z dnia 10.12.2015 roku oraz dalszymi skargami mieszkańców pragnę zwrócić ponownie uwagę na zastoje wód deszczowych na skrzyżowaniu ulic Vogla i Europejskiej. Po dniach deszczowych notorycznie zalega na nich woda, uniemożliwiając przejście na drugą stronę ulic, do i z przystanku autobusowego oraz do nowo zrewitalizowanego Jeziora Powsinkowskiego. Warto dodać, że na pobliskim przystanku wysiadają dzieci z Zawad, jadące do szkoły przy ul. Uprawnej i ulicą Europejską idą dalej pieszo do szkoły. Podkreślam kolejny raz fakt, że nie ma na tej ulicy żadnego chodnika czy pobocza(co wnioskowałam wielokrotnie ja jak i inni radni), co stwarza duże zagrożenie dla tych dzieci. Zgodnie z Państwa zapewnieniami o podjętych próbach udrożnienia tej ulicy, skuteczność tych prac jest nikła. Zwracam się zatem z prośbą o wpisanie niezwłoczne tych prac do zadań w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonanie ich jak najszybciej. 

Ponownie także proszę o informację kiedy prace związane z remontem ul. Uprawnej (ujętej już ponoć w planie zadań inwestycyjnych) będą przeprowadzone? W odpowiedzi na moja interpelację z dnia 28.02.2017 roku informowali Państwo, że zostaną do czasu przeprowadzenia tej inwestycji podjęte działania w celu wyeliminowania zastoisk wody. Pytam zatem kiedy i jakie działania zostały podjęte, skoro problem nie został usunięty.
Proszę w imieniu mieszkańców i ich troski o bezpieczeństwo dotarcia dzieci do szkoły o niezwłoczne zajęcie się tematem.

 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!