Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

52. Zapewnienie transportu do szkoły dla dzieci z Zawad

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 ze zm.), zwłaszcza Art.17 mówi wyraźnie, że sieć publicznych szkół powinna być tak zorganizowana by umożliwić wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego oraz, że droga dziecka z domu do szkoły nie powinna przekraczać 3 km (dla dzieci klas I-IV) oraz 4 km (dla uczniów klas V-VI/ gimnazjum). W przeciwnym razie obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu.

Z takim przypadkiem mamy właśnie do czynienia w stosunku do dzieci mieszkających w Wilanowie na terenie Zawad, Bartyki czy Kępy Zawadowskiej. Oczywiście miasto wprowadziło obecnie bezpłatność przejazdów komunikacją miejską dla dzieci, lecz w przypadku terenów opisanych wyżej komunikacja miejska nie rozwiązuje tematu obowiązku gminy do zapewnienia opieki w trakcie przewozu dziecka. Przystanek autobusowy jest często znacznie oddalony od miejsca zamieszkania a także od obiektu szkoły przy ul. Uprawnej 9 (szkoła rejonowa). Dojście dzieci ul. Europejską, bez chodnika dla pieszych i mocno zdewastowaną lub małymi poprzecznymi drogami dojazdowymi do posesji (często nieoświetlonymi) Leżakową czy Namiotową jest ewidentnym narażaniem ich bezpieczeństwa.
Dlaczego dzieci z Miasteczka Wilanów, pomimo posiadania szkoły na swoim terenie mają zorganizowany dodatkowy autobus przewożący je do szkoły na ul. Uprawnej a dzieci z rejonu Zawad takiej możliwości nie mają? Proszę o informację dlaczego takie rozwiązanie zostało przyjęte(jakie twarde dane statystyczne o tym zdecydowały), ile dzieci z Miasteczka Wilanów codziennie korzysta z autobusu linii dodatkowej 323 a ile dzieci korzystałoby z takiej analogicznej linii z Zawad? Czy utrzymywanie tej linii jest opłacalne(może taniej zorganizować gimbus), zważywszy, że kierowca czeka na przystanku końcowym przed rozpoczęciem nowego kursu? Czy może zostać rozważony kurs tego autobusu na trasie: Oś Królewska- Świątynia Opatrzności Bożej – Branickiego – Sarmacka – Vogla – Powsinek – Syta – Jara – Siedliskowa – Glebowa – Syta – Zaściankowa – Ogrody Wilanówka – Ruczaj – Vogla – Powsinek – Sarmacka – Branickiego – Oś Królewska. W czasie oczekiwania na kolejny kurs kierowca po prostu „zbierałby” dzieci z terenu Zawad. Rozwiązanie to jest o tyle zasadne, że w najbliższych latach dzieci dojeżdżających z terenu Zawad przybędzie na pewno, ponieważ obszar ten bardzo szybko się rozbudowuje a szkoła na ul. Uprawnej nie będzie miała już gimnazjum(wiele dzieci z rejonu wybierało inne gimnazja w Warszawie) tylko klasy szkoły podstawowej.

Dnia 26.09.2017 Burmistrz A. Buczyński odpowiadając poinformował, iż Urząd Dzielnicy Wilanów nie prowadzi analiz statystycznych dotyczących częstotliwości korzystania z linii autobusowych, w tym także dodatkowej linii autobusowej nr 323 — a szkoda? Wyjaśnił także, że ZTM realizuje w dni nauki szkolnej specjalne kursy autobusów linii 163 i 164 umożliwiające dzieciom z Zawad i Kępy Zawadowskiej dojazd do Szkoły Podstawowej nr 169 przy ul. Uprawnej tj. do przystanku Powsinek 03. Odjeżdżają one o godz. 7:39 i 7:45. Ponadto Zarząd wystąpił do ZTM o uruchomienie specjalnych kursów linii 163 i 164 na ww trasie również w godzinach popołudniowych — cieszy to bardzo, co nie zmienia faktu, że dzieci z Zawad mają jednak nadal trudniejsze warunki dotarcia do szkoły.

Jeśli mają Państwo - mieszkańcy jakieś pomysły/sugestie w tej kwestii zachęcam do kontaktu.

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!