Mieszkam więc płacę w Wilanowie! Zapraszam do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z naszego terenu!

              

 

 

 

53. Budowy szkoły w rejonie Zawad

W związku z licznymi dyskusjami wśród mieszkańców, interpelacjami i zapytaniami Radnych oraz wnioskami formalnymi (nieuwzględnionymi ostatnio w Porządku Obrad Sesji Rady Dzielnicy) a jednocześnie nie podejmowanymi na merytorycznej Komisji rady dzielnicy, zwracam się z prośbą o udzielenie pełnych i wyczerpujących informacji na temat danych(obecnych i prognozowanych) demograficznych w Wilanowie, które są podstawą do podjęcia działań zmierzających do budowy nowej szkoły w rejonie Zawad. Oczywiście jako Radna Dzielnicy Wilanów, kandydująca i wybrana przez mieszkańców z tego Okręgu wyborczego podzielam potrzebę szkoły dla dzieci blisko ich miejsca zamieszkania. Jednak kierując się w swej pracy koniecznością racjonalnego wydawania pieniędzy publicznych chciałabym mieć dostateczna wiedzę przed oddaniem swego głosu na konkretne propozycje w tym zakresie.

Proszę o informację odnośnie rejonizacji dzieci dla szkoły na Ul. Uprawnej 9/17:
- w jaki sposób jest dokonany podział na obwody do niej należących?
- Jaka ilość dzieci obecnie uczęszcza do tej szkoły z obszaru Wilanowa Królewskiego, Powsinka, Zawad, Bartyki, a ile z Kępy Zawadowskiej i Kępy Latoszkowej?
- Ile dzieci z tego obszaru uczęszcza do innych(spoza rejonu) szkół?
- Jak kształtują się prognozy demograficzne dla tego obszaru? Ile dzieci z tego obszaru obecnie jest zgłoszonych do opieki przedszkolnej?
- Czy znana jest przewidywalna ilość oddanych mieszkań w tym rejonie (według ilości wydanych pozwoleń na budowę)?
- Jak duża(na jaką ilość dzieci) wobec powyższych danych miałaby być szkoła?
- Jaka zdaniem Zarządu miałaby być optymalna jej lokalizacja? W którym dokładnie miejscu jest działka przewidziana na rezerwę oświatową?
- Czy tereny zalewowe, jakimi są Zawady nie stwarzają problemu w lokalizacji placówki oświatowej?
- Jaka jest realna szansa na zakup działki w tym terenie w perspektywie najbliższych lat(czy 5 czy 10 lat)? Jaki budżet byłby wobec tych danych niezbędny?


W otrzymanej odpowiedzi dnia 26.09.br dowiedzieliśmy się, że obwody szkół w związku z reformą oświaty zostały tak ustalone na podstawie analiz wykorzystania placówek obecnych aby budynki były równomiernie obciążone(link do obwodów: http://wilanow.pl/obwody-szkol). Ponadto Zarząd „prowadzi analizy wykorzystania placówek oświatowych w Wilanowie, które będą stanowiły podstawę wszelkich decyzji i działań dotyczących m.in. budowy szkoły podstawowej w rejonie Zawad, a co za tym idzie zmiany obwodów wilanowskich szkół podstawowych w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie budynków, w których szkoły mają swoje siedziby”. Niestety urząd nie dysponuje danymi na temat ilości oddanych mieszkań w rejonie Zawad, stąd trudność w prognozowaniu ilości potrzebnych miejsc w szkołach. Z udzielonej odpowiedzi wynika także, że Miasto stołeczne Warszawa „nie posiada na własność gruntów w rejonie Zawad, dlatego nie jest możliwe określenie na tę chwilę optymalnej lokalizacji budowy szkoły w tym rejonie. Z danych pozyskanych od Zarządu dzielnicy wynika, że obecnie wśród 1781 uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły uczęszcza do szkoły na ul. Uprawnej 725 a 1056 do innych szkół.
Cieszy więc podjęta w dniu 09.10.2017 Uchwała Komisji Edukacji i Wychowania Dzielnicy Wilanów, mówiąca o przeprowadzeniu analizy potrzeb finansowych dotyczących budowy nowych placówek oświatowych w dzielnicy i zabezpieczeniu odpowiednich środków w tym celu w WPF na lata 2019-2025.

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!