65. Pilnej przebudowy studni chłonnej na skrzyżowaniu ulic Vogla i Europejskiej.

W związku z moimi interpelacjami z dnia 10.12.2015 r., 07.09.2017 r. i 23.10.2017 r. oraz postulatem zgłoszonym na Komisji Infrastruktury i Inwestycji w dniu 08.11.2017 r. dotyczących zastojów wód deszczowych na skrzyżowaniu ulic Vogla i Europejskiej zwracam się ponownie z prośbą o podjęcie jak najszybszych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Odpowiedź otrzymana dnia 27.09 br jest co najmniej niezadawalająca, gdyż wiemy to już wszyscy od dawna. To, że tak jest nie musi znaczyć, że nie można w tym celu zrobić więcej. Działania interwencyjne podejmowane w przypadku powstania tych zalewisk wody jak pokazuje rzeczywistość są nieskuteczne i niewystarczające. Zainstalowane słupki przewracają się, woda stoi już praktycznie cały czas a dzieci idące do szkoły nie mogą korzystać z przejścia po pasach, tylko przechodzą ulicą.

Proszę w imieniu mieszkańców i ich troski o bezpieczeństwo dotarcia dzieci do szkoły o niezwłoczne zajęcie się tematem i podjęcie dodatkowych działań.

W otrzymanej dnia 07.12.2017 r. odpowiedzi zapewniano mnie, że w ramach bieżących remontów podejmowane były działania w celu poprawy odwodnienia tego skrzyżowania. Burmistrz A. Buczyński informował także, że „ z uwagi na uzbrojenie terenu brak jest możliwości wykonania modernizacji obecnie istniejących studni chłonnych. Niemniej jednak, mając na uwadze konieczność skutecznego odprowadzania wód opadowych, w roku przyszłym zostanie opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie której zostanie zrealizowane dodatkowe odwodnienie omawianego skrzyżowania”. Zapewniono mnie także, że podejmowane są na bieżąco działania interwencyjne w celu odpompowywania zastoisk wody.

Woda jednak od ok. dwóch tygodni stoi non stop, więc działania te „interwencyjne” nie przynoszą efektów, o czym w dniu 11.12 br. osobiście poinformowałam Pana Jakuba Węglińskiego w Urzędzie Rady Dzielnicy i obiecał sprawę zbadać.

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!