66. Wpisania remontu i przebudowy nawierzchni na ul. Przedatki do zadania inwestycyjnego na rok 2018

W związku z moimi Interpelacjami z dnia 15.10.2015 r. i 28.02.2017 r oraz przekazanym w formie pisemnej wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji w dniu 30.03.2017(bez odzewu do dnia dzisiejszego) przekazałam do Zarządu Dzielnicy Wilanów prośbę o skuteczną naprawę obecnego stanu ulicy, który po wykonanej przez Dzielnicę „naprawie” jest jeszcze gorszy. 

Poinformowałam, że sprawę zgłaszałam ponownie, osobiście podczas obrad Komisji Infrastruktury i Inwestycji w dniu 08.11.2017 r. ponieważ inwestycja ta nie znalazła miejsca w procedowanej uchwale. Uzyskałam zrozumienie u Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Elżbiety Krzyżanowskiej, która także podkreśliła konieczność kompleksowego podejścia do tej inwestycji z uwagi na ochronę Konserwatora Zabytków.
Prosiłam zatem o podjęcie niezwłocznych działań celem naprawy tej zabytkowej ulicy w taki sposób by został przywrócony jej charakter oraz użyteczność dla mieszkańców znajdujących tam posesji, jak również mieszkańców korzystających z chodnika przy tej ulicy jako głównej drogi prowadzącej do przystanku autobusowego przy ul. Przyczółkowej. Obecnie chodnik ten jest często zajęty parkującymi samochodami, cały brudny od błota i w wielu miejscach wklęsły. Przy okazji tych prac warto poszerzyć ten chodnik, tak by odpowiadał on standardom. Obecnie jest wąski i jeszcze co kawałek przedzielony zamontowanymi na środku latarniami(wyglądem znacznie odbiegającymi od innych w tym obszarze).
Sprawa jest na tyle ważna, że na wiosnę ruszy budowa bezpiecznego dojścia do tegoż przystanku, realizowana w ramach (mojego) zwycięskiego projektu Budżetu Partycypacyjnego.

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!