17.01.2018 Sesja Rady Dzielnicy

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
3. Informacje Przewodniczącego Rady
4. Informacje Zarządu Dzielnicy
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2017 rok – druk nr 214
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji stałych i doraźnych Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
7. Projekt stanowiska w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa skrzyżowania al. Wilanowskiej z al. Sikorskiego i Doliną Służewiecką”
8. Przyjęcie protokołów XXXV i XXXVI sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Zamknięcie sesji

Informacje Zarządu Dzielnicy

Burmistrz Artur Buczyński przedstawił stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2018.

*Przebudowa ul. Bruzdowej od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2
Złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID na trzy odcinki ul. Bruzdowej.
*Budowa ul. Zdrowej na odcinku Wilanowska – droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4
15 grudnia 2017 r. wydana została decyzja ZRID. Jeśli chodzi o pierwszy i drugi etap inwestycji – trwa oczekiwanie na ostateczną decyzję.
*Przebudowa ul. Uprawnej w tym rozliczenia z deweloperem
Toczą się nadal postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod realizację tej inwestycji.
*Budowa ul. 37 KUD – etap I
Toczą się postępowania odszkodowawcze. Inwestycja będzie realizowana w ramach umowy trójstronnej pomiędzy dzielnicą Wilanów, MPWiK oraz wykonawcą. Trwa oczekiwanie na przekazanie przez MPWiK dokumentacji sanitarnej, która umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę drogi. W tym wypadku ZRID jest już ostateczny.
*Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową
Toczą się postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod realizację tej inwestycji. W okresie zimowym roboty budowlane nie są prowadzone. Zostaną wznowione, gdy pogoda się polepszy.
*Przebudowa ul. Klimczaka
6 grudnia 2017 r. podpisano umowę na przebudowę ulicy. Toczą się postępowania odszkodowawcze za działki przejęte pod realizację inwestycji. 3 stycznia br. wprowadzono wykonawcę na budowę. Przygotowywana jest umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
*Budowa ul. Nowokabackiej – etap II
Przygotowywane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika.
*Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski
Przygotowywana jest dokumentacja na postępowanie przetargowe.
*Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
W opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Trwa pozyskiwanie uzgodnień branżowych.
*Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – etap I i II
10 stycznia br. uzyskano pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Przygotowywana jest dokumentacja do postępowania przetargowego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
*Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki
17 stycznia br. podpisano umowę na przeprowadzenie weryfikacji adaptacji dokumentacji projektowej budowy przedszkola. Trwa weryfikacja tej dokumentacji. Trwa oczekiwanie na wydanie przez ministerstwo pozwolenia na odstępstwo w sprawie budowy szamba.
*Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej
Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej.
* Burmistrz Artur Buczyński „przedstawił stan zaawansowania realizacji zadania związanego z budową nowej szkoły w Dzielnicy Wilanów. Poinformował, że zakupiona została nieruchomość o łącznej powierzchni 13 438 m2. Przypomniał, że nieruchomość znajduje się w rejonie przedłużenia aktualnie istniejącej ulicy Oś Królewska i w przyszłości realizowanej ul. Zdrowej. Przypomniał, że wcześniej w tym rejonie dzielnica dysponowała nieruchomościami m.st. Warszawy oraz nabyła jedną z nieruchomości o powierzchni 6000 m2. Podkreślił, że łączna wartość posiadanych działek pozwoli również na skomunikowanie nowej inwestycji, co było warunkiem koniecznym, by ją rozpocząć. Poinformował, że zadanie wchodzi w etap przygotowywania dokumentacji.”

Zwróciłam się do radnych z apelem, aby przed złożeniem interpelacji spojrzeli, jakie interpelacje zostały złożone przez innych radnych. Powiedziałam, że niedawno złożyłam interpelację dokładnie w sprawie poruszonej przez Radnego P. Mikuckiego (odnośnie parkowania w trakcie Festiwalu światła w Pałacu) i nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi a wyłożyłam w niej wszystkie poruszone kwestie. Poinformowałam, że w interpelacji napisałam o spotkaniu z wicedyrektorem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz naczelnikiem Straży Miejskiej celem rozwiązania problemu. Zwróciłam uwagę, że ulice są zastawione, a zieleń zdewastowana. Powiedziałam, że z rozmów, które odbyłam wynikało jasno, że muzeum nie ma – co wynika ze statutu – środków na organizację miejsc postojowych, czyli argument, że to muzeum powinno stworzyć parking absolutnie odpada. Wyjaśniłam, że pałac może jedynie starać się o rozwiązanie problemu we współpracy z jednostkami posiadającymi w okolicy parkingi. Poinformowałam, że muzeum podjęło współpracę z właścicielem budynku Royal Wilanów i że na skutek tej współpracy każdy kupujący bilet na pokazy może przez dwie godziny bezpłatnie parkować pod budynkiem Royal Wilanów. Zwróciłam także uwagę, że mimo to ludziom nie chce się przejść tego niewielkiego kawałka drogi i dlatego rozjeżdżają trawniki. Zwróciłam uwagę, że parking przy ul. Kostki Potockiego w niedziele jest bezpłatny przez 90 minut, a mimo tego ludzie wolą rozjeżdżać trawniki, by nie dopłacać 4 czy 5 zł za czas powyżej. Powiedziałam, że Straż Miejska rozkłada ręce, a więc zadaniem Zarządu jest przede wszystkim naciskanie na Straż Miejską. Przypomniałam, że w ubiegłych latach w weekendy stał radiowóz i sprawdzał, kto jak parkuje oraz czy handluje zgodnie z prawem. Odnosząc się do kwestii parkingu pod byłą siedzibą urzędu, powiedziałam, że dyrektor muzeum tłumaczył, iż jeden z budynków tam stojących grozi zawaleniem, dlatego został ogrodzony. Z tej też przyczyny nie można udostępnić gościom tego parkingu. Powiedziałam, że jedynym rozwiązaniem wydaje jej się rozmowa z ZDM o udostępnieniu w weekendy „warzelni”, która jest wtedy nie jest wykorzystywana. Drugą ewentualnością jest udostępnienie parkingu pod Urzędem Dzielnicy, co może się okazać chybione ze względu na to, że przyjezdnym nie będzie się chciało przejść dzielącego ich od pałacu odcinka. Powiedziałam, że jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się nakładanie kar przez Straż Miejską.

Powiązane informacje

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz