5 listopada 2015 r. - Komisja Kultury - trzy uchwały

Jako, że nadal czekamy na wybór Przewodniczącego/cej Komisji Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego, kolejny raz poprowadziłam tę komisję, by kolejne punkty z Planu Pracy na tę kadencję, w tym inny(mój autorski) pomysł, mogły nabrać tempa i życia. Po dokonaniu krótkiego podsumowania Komisji z dnia 22.10.2015 r., która z racji braku kworum pod koniec jej obrad musiała zostać przerwana, Radni przystapili do podjęcia Uchwały w sprawie organizacji Święta Sztuki w Wilanowie w 2016 r.

Komisja po krótkiej dyskusji podjęła także uchwałę w sprawie przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczacej konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” na terenie Wilanowa, w zamian za organizowany w latach ubiegłych konkurs " Piękno wilnowskich ogrodów".

Udało się także odbyć dyskusję o celowości przeprowadzenia akcji promującej przekazywanie 1% podatku na cele organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych lub działających na terenie Wilanowa. Komisja także podjęła stosowną Uchwałę w tym temacie, rekomendując przeprowadzenie akcji w okresie I-II 2016 r, uwzględnienie akcji informującej o konieczności rozliczania podatków zgodnych z miejscem zamieszkania oraz podjęcie starań w celu stworzenia Programu współpracy dzielnicy z organizacjami pozarządowymi, w tym stworzenie ich bazy, celem ułatwienia mieszkańcom przekazywania 1 % ich podatków na ich pożytek.

Cieszę się, że Komisja Kultury wypracowała (ponad podziałami politycznymi) te kilka punktów w tak krótkim czasie - jest to na pewno bardzo dobre dla wspólnego dobra dzielnicy, co podkreślali radni obecni na tej komisji.

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!