28 października 2015 r. - Komisja Edukacji

Na dzisiejszej komisji, z inicjatywy Klubu Radnych Niezależnych mielismy okazję wysłuchaći zapoznać się z prezentacją Pani Dyrektor Eweliny Jankowskiej z XXXVIII Liceum Ogólnoksztłcącego - jedynego na terenie naszej Dzielnicy. Liceum to jest na dalekich miejscach w rankingach szkół chętnie wybieranych przez młodzież, co powoduje, że dzieci z naszej dzielnicy tracą czas na dojazdy do centrum czy innych dzielnic, zamiast korzystać z bazy na swoim terenie. Szkoła próbuje już od kilku lat stale pracować nad zwiększeniem poziomu szkoły, m.in. wprowadzając współpracę z Politechniką Warszawską - elementy gospodarki przestrzennej, tworząc wymiany młodzieży z innymi państwami, np. Niemcami, biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach.

Komisja zastanawiała się więc wspólnie, jak razem z Dyrekcją Liceum, Zarządem Dzielnicy mogą wpływać na polepszenie wyników tej szkoły, tak by lepiej ją promować. Jednym z pomysłów zgłoszonym przeze mnie, a uznanym za wart przeanalizowania było oprócz lepszej promocji w szkołach niepublicznych w Warszawie, stworzenie klasy o profilu "matura IB".  Inne to: zwiększenie budżetu dzielnicy na promocję szkoły, ulepszenie strony internetowej szkoły, zwiększenie jeszcze współpracy z Politechniką - jako wyróżnika na rynku edukacyjnym Stolicy, nacisk na języki i matematykę, czy stworzenie Fundacji Absolwentów. Będziemy jeszcze wracać do tematu.

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!