07 sierpnia 2017 - Walka z nielegalnymi reklamami w Wilanowie

Od początku mojej kadencji w Radzie Dzielnicy staram się walczyć z nielegalnymi reklamami wieszanymi na płotach(jeden z punktów programu wyborczego). Pisałam kilka interpelacji w tej sprawie oraz osobiście interweniowałam w ZDM. Jedne reklamy znikną i kolejne pojawiają się znowu.
Szczególnym upodobaniem cieszy się pło na skrzyżowaniu ulicy Przyczółkowej i Vogla. Kawałek tego płotu należy do jednostki miejskiej oraz do Urzędu Dzielnicy. Większość z mieszkańców, prowadzących swoją działalność pragnie za pośrednictwem tych banerów reklamowych poinformować o swoim istnieniu i działalności, co jest zrozumiałe, lecz nie może odbywać się to z pogwałceniem prawa. Prawo mówi wyraźnie, by zawiesić takie reklamy należy mieć zgodę właściciela posesji. Dodatkowo jeszcze w omawianym tu miejscu funkcjonują przepisy wynikające z Wilanowskiego Parku Kulturowego, który zabrania na tym terenie wieszania jakichkolwiek reklam.

Został on uchwalony dnia 29 marca 2012 roku przez Radę Miasta st. Warszawy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów, z zespołami pałacowo-parkowymi w Wilanowie, Morysinie, Ursynowie, Natolinie i Gucim Gaju. Obowiązują tu zakazy i ograniczenia:
- zakaz prowadzenia działalności przemysłowej i hodowlanej(z wyłączeniem drobnego inwentarza i koni)
- zakaz zakładania nowych ogrodów działkowych
- ogranicza się dopuszczalność umieszczania przy ciągach komunikacyjnych tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków do oznakowań związanych tylko z ochroną i udostępnianiem Parku Kulturowego oraz oznaczeń Systemu Informacji Miejskiej, z wyjątkiem znaków drogowych i ochroną porządku publicznego
- ogranicza się dopuszczalność składowania odpadów komunalnych
- zakazuje się działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu , odzysku i unieszkodliwianiu odpadów

Zwróciłam się tym razem telefonicznie do kolejnych reklamodawców o usunięcie swoich reklam - zobaczymy jaka będzie ich reakcja - może warto najpierw rozmawiać niż straszyć konsekwencjami administracyjnymi? - głęboko w to wierzę.

 

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!