30 sierpnia 2017 XXXII Sesja Rady Dzielnicy

Do Porządku Obrad dwa kluby: KRN i PiS złożyły wcześniej wnioski do Przewodniczącego o włączenie pod obrady swoich stanowisk. PiS : „Omówienie i podjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie utworzenia nowej linii autobusowej na trasie Kępa Zawadowska – Kępa Okszewska – metro Kabaty” - wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości (sprawa ma być omawiana na kolejnej Komisji Spraw Społecznych, która juz raz zajmowała się tą kwestią, oraz „Omówienie i podjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie budowy kolejnej szkoły podstawowej w Miasteczku Wilanów i „Omówienie i podjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie pozyskania gruntu pod budowę szkoły podstawowej na Zawadach lub Kępie Zawadowskiej” również nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości.

Wstrzymałam się od głosu, gdyż w mojej opinii nie ma jeszcze zakupionej działki pod nową - planowaną już - szkołę więc trudno mówić o zakupie kolejnej, na którą nie ma nawet funduszy, dodatkowo PiS nie przedstawił znów (na poprzedniej sesji zgłoszono ten sam wniosek o nową szkołę na Zawadach) innym radnym do wglądu swego wniosku, nie znamy żadnych danych statystycznych, które by potwierdzały konieczność budowania szkoły na Zawadach i jakiej wielkości miałaby ona być, czyli o jakich funduszach mówimy - należy temat szczegółowo omówić na odpowiedniej komisji merytorycznej, więc trudno głosować na sesji nad czymś, czego się dokładnie nie przeanalizowało.

Klub Radnych Niezależnych również zgłosił dwa projekty stanowisk do sesji, które nie znalazły aprobaty Przewodniczącego Rady. W korespondencji z Przewodniczącym Rady prosiliśmy o uzasadnienie, dlaczego projekty nie znalazły się w porządku obrad, lecz go nie otrzymaliśmy. Zgłoszone projekty to: wniosek o inwestycję drogową na Zawadach (droga 6KDL) oraz konsultacje w trybie uchwały Rady Miasta, która przewiduje sposób procedowania dla dużych inwestycji (konkretnie Klub ma na myśli inwestycję przy Ratuszu).

Porządek obrad pozostał bez zmian:
1. Otwarcie sesji
2. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
3. Informacje Przewodniczącego Rady.
4. Informacje Zarządu Dzielnicy.
Burmistrz Ludwik Rakowski poinformował o podpisaniu porozumienia pomiędzy dzielnicą i ZDM a jednym z jednym z deweloperów. Porozumienie to ma na celu wykonanie dokumentacji, a następnie przepustu nad Potokiem Służewieckim i przebudowę skrzyżowania al. Wilanowska-Kosiarzy, a docelowo Sarmacka - al. Wilanowska - Kosiarzy. Miało by to być skrzyżowanie z pełnymi relacjami, czyli lewoskręty i prawoskrętny w każdej relacji, oraz możliwość jazdy na wprost. Skrzyżowanie powinno zostać wykonane pod koniec przyszłego roku.
- Przebudowa ul. Bruzdowej od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Otrzymana została decyzja środowiskowa.
- Budowa ul. Zdrowej na odcinku Wilanowska – droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4
Oczekuje się na wydanie pozwoleń wodno-prawnych. Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa ul. Uprawnej w tym rozliczenia z deweloperem
Toczą się postępowania odszkodowawcze za łącznie trzy działki przejęte pod realizację inwestycji.
- Przebudowa ul. Klimczaka
Trwają rozmowy mające na celu podpisanie umowy z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg.
- Budowa ul. Nowokabackiej – etap II
Trwają czynności odbiorowe, Ursynów na nowo przetarg.
- Przebudowa ul. Zaściankowej od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski
W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- Budowa ul. 37 KUD – etap I
Trwa postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową
Podpisano umowę z wykonawcą. W tej chwili nastąpi wprowadzenie wykonawcy 
teren.
- Nabycie nieruchomości z naniesieniami pod ul. Sarmacką
Trwa oczekiwanie na udzielenie pełnomocnictw dla osoby reprezentującej sprzedającego w celu przeprowadzenie negocjacji dotyczących zakupu nieruchomości.
- Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
Podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Oś Królewska, Kieślowskiego, al. Wilanowska, Przyczółkowa
Prowadzone są rozmowy.
- Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – etap I i II
Wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego w formule „Projektuj i buduj”. Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy.
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie
Proceduje się zamianę działek 7/84 i 7/86 na inną nieruchomość m.st. Warszawy.
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Powsinie
Docieplono fundamenty budynku. Trwają roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych. Wymieniono stolarkę okienną i wykonano nową konstrukcję wejścia.
- Dostosowanie sal do potrzeb przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 358
Trwają roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.
- Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej
Trwają odbiory dopuszczające przedszkole do użytkowania. Otwarcie planowane jest na 4 września br.
- Międzypokoleniowe Centrum Edukacji przy ul. Radosnej
Trwa proces wyposażania oraz prace związane z dekoracją wnętrz. Obiekt będzie można zobaczyć w trakcie Dni Wilanowa.
- Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki róg ul. Rosochatej
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu budowy przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
- Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wraz z zagospodarowaniem, uzbrojeniem terenu, zjazdem i przyłączami oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
- Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka
Trwają prace dotyczące projektu placu zabaw.
5. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.—przyjęty
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.—przyjęty
7. Projekt stanowiska w sprawie wyrażenia opinii o konieczności finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji świadczonych przez Przychodnię Rejonową przy ul. Przyczółkowej 33 w Warszawie oraz świadczeń z zakresu kardiologii i kardiochirurgii świadczonych przez szpital Medicover przy Al. Rzeczypospolitej 5 w Warszawie — Projekt Klubu Radnych Niezależnych — przyjęty
8. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.- przyjęte
9. Interpelacje i zapytania radnych.

Spytałam -
Czy Filia na Radosnej będzie całkowicie juz oddana 9 września i kiedy ruszy biblioteka w tym centrum? — tak juz jest grafik zajęć na Rosnej, a biblioteka ruszy od października
Kiedy postawione zostana spowalniacze na ul. Sytej - zgodnie z odpowiedzią na moja interpelację miały być na przełomie II i III kwartału? — Burmistrz Rakowski obiecał sprawdzić co w tym temacie się dzieje.
Poruszyłam kwestię brakujących w dzielnicy wiat przystankowych - to wstyd by w jednej z dzielnic stolicy mieszkańcy byli ich pozbawieni. Prosiłam Burmistrza o wyznaczenie daty spotkania stron - inwestorów (mediów) by rozwiązali trudności związane z miejscami, gdzie takowe uniemożliwiają postawienie wiat. Sprawę wiaty na Ul. Kosiarzy 02 prowadzę już od 2 lat!! — Burmistrz obiecał sprawę dokończyć.
10. Zamknięcie sesji.

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!