31 sierpnia 2017 Komisja Środowiska

Komisja zajęła się tym razem omówieniem zagospodarowania terenie, zieleni i małej architektury w sąsiedztwie Potoku Służewieckiego u zbiegu ul. Rycerstwa Polskiego w związku z nową - bardzo blisko innych już istniejących budynków mieszkalnych inwestycją mieszkaniowo-usługową. W obradach wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz przedstawiciela inwestora. 

Zapewnili oni, że cały projekt jest zgodny z obowiązującymi dla tego terenu dwoma Planami zagospodarowania terenu i mieszkańcy kupując swe działki powinni o nich wiedzieć. Developer dodatkowo partycypować będzie w zrobieniu drogi (porozumienie o przekazaniu jej miastu)i dodatkowych nasadzeniach, postarał się tak postawić oba budynki by nie przesłaniały światła juz istniejącym obok. Na jednym z budynków jest zaprojektowany cały zielony dach (by uwzględnić pow. biologicznie czynną) i nie ma on przypisania do żadnego z lokalu oraz ma system nawadniania automatycznego. Garaże są do poziomu - 1. Inwestor obiecał mieszkańcom tak ustawić godziny pracy by nie stwarzały one uciążliwości zbytniej.
Kontakt do inwestora (dla mieszkańców także) tel. 502521221

Dodatkowo Radni wysłuchali omówienia Mapy akustycznej m. st. warszawy oraz wniosków z niej płynących i zdecydowali aby na kolejnej komisji podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie, gdyż jak wynika z tych map ekrany akustyczne są niezbędne dla Wilanowa.

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!