30 sierpnia 2017 Wniosek na Sesję w sprawie realizacji drogi 6KDL (Osiedle Zaściankowa - Wschód)

W ostatnich latach obserwujemy nasilenie inwestycji mieszkaniowych w obszarze ulic Zaściankowa – Bruzdowa – Jara – Wał Zawadowski. To tereny o potencjale inwestycyjnym, zwłaszcza w coraz bliższej perspektywie powstania drogi szybkiego ruchu S2/POW oraz ul. Czerniakowskiej Bis. Powstają tu kolejne inwestycje wielomieszkaniowe, na które uzyskiwane są pozwolenia na budowę, w oparciu o czasową służebność gruntu na innych działkach gruntu lub poprzez istniejące osiedla. W planie miejscowym dla tego terenu dopuszczona jest realizacja inwestycji usługowych czy oświatowych (tak niezbędnych w tej części dzielnicy), które niebawem także będą niezbędne.
Tymczasem, w ramach uchwalonego w 2009 roku (uchwała Rady m.st. Warszawy LXVII/2082/2009) planu miejscowego rejonu Osiedla Zaściankowa – Wschód nie podjęto dotychczas żadnej nowej inwestycji drogowej ze środków publicznych, a w przypadku tego obszaru, coraz silniej zabudowywanego, istnieje niezwłoczna potrzeba zbudowania „kręgosłupa komunikacyjnego”, który w perspektywie kolejnych lat pozwoli na stworzenie docelowego systemu komunikacji drogowej, w tym przy udziale środków prywatnych.
Mieszkańcy z obszernego terenu pomiędzy ul. Jarą i ul. Zaściankową - jedynymi przyszłymi połączeniami drogowymi z ul. Wał Zawadowski - nie mają obecnie możliwości skomunikowania swoich działek, oprócz planowanych, w tym kluczowej 6KDl. Sprawy dojazdu do dróg publicznych rozwiązuje się poprzez narzucone przez deweloperów służebności, co powoduje konflikty, czasem naraża mieszkańców na niebezpieczeństwo i wzmożony ruch na funkcjonujących już posesjach pod ich oknami oraz brak realizacji kolejnych inwestycji usługowych – tak ważnych dla rozwijającej się części dzielnicy. Uważamy, że dla harmonijnego rozwoju tej części Zawad konieczne jest rozpoczęcie realizacji drogi 6KDl.
Mieszkańcy Zawad nabywający tu mieszkania liczyli na powstanie sieci niezbędnych dróg, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Osiedla Zaściankowa-Wschód i propagowanym w Strategii Miasta Warszawy zrównoważonym rozwojem. Zakłada on przecież „wygodną lokalność” (zapewnienie wygody życia i działania, zachowania równowagi między wielkomiejskością, a środowiskiem codziennego życia mieszkańców oraz działaniu z poszanowaniem specyfiki dzielnic i zastosowaniem uniwersalnego projektowania) i „funkcjonalną przestrzeń” (takie zorganizowanie miasta, które najlepiej zaspokaja potrzeby różnorodnych użytkowników z ukształtowaną atrakcyjną strukturą funkcjonalno-przestrzenną, zapewniającą komfortowe sprawne i bezpieczne przepływy osób).

W związku z powyższym wystapiliśmy z wnioskiem o wpisanie tej drogi do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta st. Warszawy oraz pilne przystąpienie do inwestycji chociażby w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prawne.
Ustalenia z poszczególnymi developerami, którzy mogliby partycypować w kosztach tej drogi trwają, więc póki co uchwała nie została włączona jeszcze pod obrady i głosowanie na XXXII Sesji Rady Dzielnicy.

Skontaktuj się!

W celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w naszej Dzielnicy Wilanów oraz pomysłów na jej rozwój.

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: kinastowska.radna@gmail.com

Dyżur: każda czwarta środa miesiąca ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w godz. 18:00-19:00 - Urząd Dzielnicy Wilanów – Rada Dzielnicy , ul. F. Klimczaka 4, Budynek B, piętro III, pok. 302

Zapisz się do newslettera!