4 grudnia 2017 - Spotkanie z Kierownikiem w Muzeum Jana Pawła II

Na zaproszenie Kierownika Działu Edukacji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Pana Tomasza Motyki odbyłam bardzo ciekawe spotkanie. Muzeum , które ma zamiar rozpocząć swe działania już w przyszłym roku przygotowuje interesujące, moim zdaniem i bardzo wartościowe lekcje edukacyjne, które chciałoby rozpocząć w szkołach w Wilanowie. To niezwykle potrzebna inicjatywa by nasze dzieci i młodzież otrzymały wsparcie w postaci przekazywania historii i religii poprzez wzorce do naśladowania i zapoznawanie się w ciekawy sposób z tak znamienitymi postaciami naszych rodaków - mogącymi stać się dla nich autorytetami, których w ostatnich czasach tak brakuje. Zaprosiłam Pana Kierownika do wzięcia udziału w połączonej komisji merytorycznej - Komisji Edukacji i Komisji Kultury, by mógł szerzej zaprezentować propozycje i plany Muzeum. Bardzo mnie cieszy taka postawa kierownictwa Muzeum, które zwraca uwagę na chęć współpracy i budowy komunikacji zwłaszcza z lokalną społecznością - nazwiska patronów zobowiązują.
Skontaktowałam się telefonicznie z Przewodniczącym Komisji Kultury i mailowo z Przewodniczacą Komisji Edukacji, lecz do dnia dzisiejszego(11.12) nie mam odpowiedzi zwrotnej. Szkoda, lecz czekam cierpliwie.

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!